Thursday 17 August 2023

Odù Ifà Òtúrúpọ̀n Dìí

Good and bad walk together. Ifà talks from Òtúrúpọ̀n dìí as follows :-

Òrìṣà tó ṣe dúndùn ló ṣe àidùn

Adífá fún Ọ̀rúnmìlà tí yóó ṣ'ọkọ Ayọ̀

Tí yóó sì ṣ'ọkọ Ìbànújẹ́

Àt'èwe àt'àgbà

Ẹ y'ẹgba ẹ y'àtòrì

Ẹ bá wà lé ìbànújẹ́ lọ

TRANSLATION:

Òrìṣà who created joy also created sadness

Cast divination for Ọ̀rúnmìlà who will marry joy

And also marry sadness

Both the young and the old

Should bring out their canes and drive sadness away

The created song:

Ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi Ifá ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi

Ìbànújẹ́ ó jẹ́ kó jìnnà sílé mi

Wá múnúmi dùn Ifá Onílé ayọ̀

Ohun ayọ̀ mi májẹ̀ẹ́ kó pamí lẹ́kún

Open the door of joy for me, Ifá, the house owner of joy

Sadness should be far from my house

Please make me happy, Ifá, the house owner of joy

Don't let my joy turn to sadness

Stay blessed.

From Araba of Oworonsoki land Lagos, Nigeria

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...