Wednesday 1 May 2024

OONI OF IFE

Olófìn Àgbáyé

Olúfẹ̀ Atẹ̀wọ̀nrọ̀

Ọba jìngbìnnì bí àtẹ̀ àkún

Adádé owó rẹ'mọ

Ọọ̀nirisa, ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀

A kìí dúró kí wọn n'Ífẹ̀ Ọọ̀ni

A kìí bẹ̀rẹ̀ kí wọn n'Ífẹ̀ Oòyè

Kò-ga-kò-bẹ̀rẹ̀ níí kí wọn n'Ífẹ̀ Oǹtólú

Nítorí bá ò kí wọn n'Ífẹ̀ a kìí t'ábẹ́rẹ́

Ojú bíńtín ni wọ́n mú wo ni.

Èmi wá k'Ọ́ba n'Ífẹ̀ mo pàgúnwọ́ mọ́

Mo ba búrú búrú níwájú Ọba.

Kaaaaaaabiyesiooooooo

Ọlọ́fin Àdìmúlà 

Ọọ̀ni (Ọghannẹ) Adeyeye Enitan Ogunwusi CFR Ojaja II.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...