Saturday 1 July 2023

ODU OGBE OYEKU

Looking at the Odù, Ogbè yẹ̀kú cast for today's Ọ̀sẹ̀ Ifá, I can say that there is nothing wrong for Babaláwo, Ìyáláwo/Ìyánífá and other Oníșẹ̀șe to join Ògbóni Fraternities if so desired except it's taboos for them. Listen to a stanza :-

Ogbè yẹ̀kú baba àmúlù

Orí ogbó orí atọ́ baba Ẹdan 

Adífá fún Ilẹ̀ a bù fún Ẹdan 

Ayé lè yẹ àwọn méjèèjì ni wọ́n ńdáfá sí

Ẹbọ ni wọ́n ní kí wọ́n ó ṣe

Wọ́n gb'ẹ́bọ ńbẹ̀ wọ́n rúbọ

Ayé yẹ Ilẹ̀

Ayé sì yẹ Ẹdan 

TRANSLATION:

Ogbè yẹ̀kú father of Ifá combination

Longevity, father of ẹdan ( Òrìṣà of Ògbóni) Cast divination for Mother Earth and Ẹdan 

Can life please the two of them?, reason for divination

They were advised to do ẹbọ

They both complied

Life pleased the Mother Earth

Life also pleased Ẹdan

May Ifá, Ilẹ̀ and Ẹdan make our lives pleasant.

From Araba of Oworosoki Land

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...