Sunday 10 October 2021

Òdù de ifá Ìwòrì-Òsá

Òdù de ifá Ìwòrì-Òsá;

Ìná pàpà lò bàlè lò mò róró

Àdìfá fùn Òrùndòjò òmìdàn

Àwòn èléyì tì wòn ó sún, tì wòn ó b’èjé n’ìtàn wòn

Èbò ganó ní ganó ó sé

Òwó èjé kàn òwó èjé kàn

T’àwà nsè l’òsú yí

 Ifá jè ó d’òmò.

According to this ifa stanza, I don't think it's a taboo for a woman to touch their orisha while on their period, the only thing is that she needed to bath before going or touch the orisha because if you look at the first line ifa says "ina papa lo bale to mo Roro" that is the plain street touches ground and was clean.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...