Friday 26 August 2022

Odù Ifá Ọ̀bàrà Méjì

Looking at the Odù, Ọ̀bàrà Méjì cast for today's Ọ̀sẹ̀ Ifá, I quickly remember the song of the legend, late Hubert Ogunde from the album, "Onímọ́tò" where he sang as follows :-

Asúrétete ò màní kọ́já ilé

Arìngbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ ò màní sọnù sọ́nà...

Impatient fast runner will not pass home 

Slow walker will not get lost on the road

Now let's bring it home. Why are we always in a hurry? Just listen to the stanza.

Ìkánjú ò ṣe jayé

Wàràwàrà ò ṣe jù s'ápò

Gbogbo ohun t'Ọlọ́run bá fún wa làágbà

Adífá fún Èyí t'ó ń rìn ọmọ Èjìọ̀bàrà

Èròpo èrò ọ̀fà bó pẹ́ títí èèyàn t'ó tí ń rìn a dé'lé mọrẹ

Hastening doesn't guarantee life enjoyment

Dangerous hurrying is not habitable

Whatever the Almighty Creator gives us should be accepted in good faith

Cast divination for a walker, the child of Ọ̀bàrà Méjì

People of Òpo and Ọ̀fà ( representing the world), let it be known that no matter how long it takes one to walk, one must surely get to one's destination (home).

My people, EASY DOES IT.

Ẹni t'óbá l'étí k'ógbọ́

Those who have ears let them hear.

Stay blessed.

From Araba of Oworonsoki

1 comment:

  1. I love your great blog, thanks a lot and keep up the good work.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...