Wednesday 24 April 2024

LEARN HAUSA LANGUAGE

HAUSA           ENGLISH

Kai.                  HEAD

Gira.                 Eyebrow

Ido.                  Eye

Hanci.             Nose

Baki.                Mouth

Leɓe.               Lip

Wuya.              Neck

Ƙirji.                Chest

Zuciya.           Heart

Ciki.                Stomach

Ƙoda.             Kidney

Hunhu.           Lung

Cibiya.           Navel

Ƙafa.             Leg

Gwiwa.         Kneel ask

Hannu.         Hand

Yatsa.           Finger 

Farce/Ƙumba.    Nail

Source: Taskar Afrika

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...