Sunday 25 June 2023

Odù Ọ̀wọ́nrín Ọjọ́ Ọ̀sẹ̀ / Ọ̀wọ́nrín Ìká

Looking at the Odù, "Ọ̀wọ́nrín Ọjọ́ Ọ̀sẹ̀ / Ọ̀wọ́nrín Ìká", cast for today's Ọ̀sẹ̀ Ifá, what else can I say if not the importance of Ọ̀sẹ̀ Ifá. In addition, it is incontestable that Ifá is the owner of all days. Just listen:-

Ọ̀rúnmìlà ló l'òní

Ifá ló l'ọ̀la

Ọ̀rúnmìlà ló l'ọ̀tunla pẹ̀lú

Ifá ló ni ọjọ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Òòṣà dáyé

Adífá fún Ọjọ́sẹ̀ tí ńṣe ọmọ bíbí inú Àgbọnmìrègún 

Ifá t'óobá ṣe mí tí mo fi l'ájé

Èmi yóó mọ pè ó l'Ọ́jọ́sẹ̀ tèmi

Ifá t'oóbá ṣe mí tí mo fi l'áya/l'ọ́kọ

Èmi yóó mọ pè ọ́ l'Ọ́jọ́sẹ̀ tèmi

Ifá t'óobá ṣe mí tí mo fi bímọ 

Èmi yóó mọ pè ọ́ l'Ọ́jọ́sẹ̀ tèmi 

Ifá t'óobá ṣe mí tí mo fi kọ́lé 

Èmi yóó mọ pè ọ́ l'Ọ́jọ́sẹ̀ tèmi 

Ifá t'óobá ṣe mí tí mo fi níregbogbo 

Èmi yóó mọ pè ọ́ l'Ọ́jọ́sẹ̀ tèmi 

Ọ̀rúnmìlà òní l'Ọjọ́ Ọ̀sẹ̀....

Orunmila is the owner of today 

Ifa is the owner of tomorrow 

Ifa owns the day after tomorrow in addition 

Ifa is owner of the four days of Òòṣà's creation 

Cast divination for Ọjọ́sẹ̀ ( Ifa veneration Day), child of Àgbọnmìrègún 

Ifa, if you endow me with money 

I shall be calling you my own Ọjọ́sẹ̀ (Ifa veneration day)

Ifa, if you endow me with a good wife/husband 

I shall be calling you my own Ọjọ́sẹ̀ 

Ifa, if you endow me with good children 

I shall be calling you my own Ọjọ́sẹ̀ 

Ifa, if you endow me with a befitting house

I shall be calling you my own Ọjọ́sẹ̀ 

Ifa, if you endow me with all good things of life 

I shall be calling you my own Ọjọ́sẹ̀ 

Ọ̀rúnmìlà, TODAY IS ỌJỌ́ Ọ̀SẸ̀ (IFA VENERATION DAY).

Stay blessed.

From Araba of Oworosoki Land

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...