Wednesday 25 January 2023

ORÍ

Orí ò, orí ò, orí ò

Orí àtètèníran

Orí àtètè-gbeni-kù-fórìṣà

Orí, ọ̀rọ mi dọwọ́ rẹ̀

Kò sórìṣà tí í báni í jà

Bí kò sorí ẹni

Orí mi tètè gbé rere kò mí

Má bàá mi jà nígbà kankan

Orí mi kì í ṣe tàwọn itú 

Itú níí forí tirẹ̀ jàjààgbilà

Orí mi kì í ṣorí ẹlẹ́dẹ̀

Ẹlẹ́dẹ̀ ní í fi tirẹ̀ pàfọ̀ káàkiri 

Orí mi kò jọ tọgẹ̀dẹ̀

Ọ̀gẹ̀dẹ̀ ló pàǹtètè ọmọ tirẹ̀ sórí 

Ọ̀gẹ̀dẹ̀ wá ìdùnnú àgbẹ̀ 

Ó fi ọmọ ṣètanràn

Lọ́jọ́ ìrèkè bá ti yọrí sókè 

Ló ti dáràn abẹ́nilórí

Orí mi kì í ṣorí ààtàn

Ààtàn ní í tẹ́rí sílẹ̀ fọ́mọ aráyé pé kí wọ́n ó máa da ohun tí kò wúlò sí i.

Orí rere lèmi gbé wá sáyé

Tì mí lẹ́yìn, má tìmí lójú

Gbogbo àdáwọ́lé mi kí ó máa yọrí si rere.

Ìwé ìtọ́kasí: Akọ̀wé kọ wúrà àti àwọn ìjìnlẹ̀ àròfọ̀ mìíràn

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...